Zostań rodzicem zastępczym

Nie musisz być idealny!

Jeśli pragniesz zostać rodziną zastępczą, chcesz podarować dzieciom w potrzebie ciepły i bezpieczny dom, w którym nie ma przemocy ani alkoholu, a każdy dzień zaczyna się od uśmiechu, zachęcamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sosnowcu!

Wsparcie rodzin zastępczych

Wsparcie specjalistyczne dzieci w rodzinach zastępczych

Wspieramy w dzieci i rodziny zastępcze w zakresie psychologicznym, pedagogicznym, edukacyjnym oraz prawnym.

Wsparcie finansowe

Miasto Sosnowiec przeznaczyło dwa wyremontowane mieszkania z zasobów gminy dla rodzin zastępczych zawodowych – które czekają na chętne rodziny zastępcze. Dodatkowo, każdej rodzinie zastępczej przysługują świadczenia, o których przeczytasz poniżej.

Ulgi w podatku dochodowym

W rozliczeniu rocznym, rodzina zastępcza wychowująca dzieci przez pełny rok, może odliczyć od podatku następujące kwoty:
1112,04 zł na pierwsze dziecko - warunek dochodów;
1112,04 zł na drugie dziecko;
2000,04 zł na trzecie dziecko;
2700,00 zł na czwarte i kolejne dziecko.

Ulga przysługuje z tytułu wychowywania małoletnich dzieci w stosunku do których:
wykonywana była władza rodzicielska;
pełniona była funkcja opiekuna prawnego, jeżeli dziecko zamieszkiwało z takim 
opiekunem;
sprawowana była opieka poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie 
orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.
Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. 

Urlop wychowawczy

Komu przysługuje urlop wychowawczy?
Zgodnie z art. 29 ustawy, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecko w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10. roku życia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jakie świadczenia przysługują rodzinom zastępczym?

Świadczenia obligatoryjne

Wynagrodzenie: 4186,89 zł
Wynagrodzenie dla osoby do pomocy: 2758,00 zł
Dodatek wychowawczy (tzw. 500+) – od 01/06/2022 wypłata ZUS: 500 zł
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: 1189 zł 
Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności:  239 zł 

Wynagrodzenie: 3210,95 zł
Wynagrodzenie dla osoby do pomocy: 2364,00 zł
Dodatek wychowawczy (tzw. 500+) – od 01/06/2022 wypłata ZUS: 500 zł
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: 1189 zł
Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności: 239 zł 

- Wynagrodzenie: 3861,58 zł (rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu kalendarzowym więcej niż 3 dzieci lub co najmniej jedno dziecko, o którym mowa w art. 81, otrzymuje dodatek w wysokości 20% otrzymywanego wynagrodzenia) – 4633,90 zł
Wynagrodzenie dla osoby do pomocy: 2758,00 zł
Dodatek wychowawczy (tzw. 500+) – od 01/06/2022 wypłata ZUS: 500 zł
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: 1189 zł
Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności: 239 zł 

Wynagrodzenie: -- zł
Wynagrodzenie dla osoby do pomocy: 2364,00 zł
Dodatek wychowawczy (tzw. 500+) – od 01/06/2022 wypłata ZUS: 500 zł
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: 1189 zł
Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności: 239 zł 

Wynagrodzenie: -- zł
Wynagrodzenie dla osoby do pomocy: -- zł
Dodatek wychowawczy (tzw. 500+) – od 01/06/2022 wypłata ZUS: 500 zł
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka: 785 zł
Dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności: 239 zł

Świadczenia fakultatywne

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka: 350 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: jednorazowo nie więcej niż 1500 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki: jednorazowo lub okresowo, nie więcej niż 1500 zł
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową/ rodzinny dom dziecka: nie więcej niż 1700 zł miesięcznie lub 20 400 zł rocznie
Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego: 3500 zł 
Środki finansowe na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka : 2000 zł

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka: 350 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: jednorazowo nie więcej niż 1500 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki: jednorazowo lub okresowo, nie więcej niż 1500 zł
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową/ rodzinny dom dziecka: nie więcej niż 1700 zł miesięcznie lub 20 400 zł rocznie
Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego: 3500 zł

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka: 350 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: jednorazowo nie więcej niż 1500 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki: jednorazowo lub okresowo, nie więcej niż 1500 zł
Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową/ rodzinny dom dziecka: nie więcej niż 1700 zł miesięcznie lub 20 400 zł rocznie
Świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego: 3500 zł

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka: 350 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: jednorazowo nie więcej niż 1500 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki: jednorazowo lub okresowo, nie więcej niż 1500 zł

Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka: 350 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka: jednorazowo nie więcej niż 1500 zł
Świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki: jednorazowo lub okresowo, nie więcej niż 1500 zł

Możesz odmienić czyjeś życie!

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zapoznania się z kampanią, która przybliży definicję pieczy zastępczej.

Na poszczególnych podstronach dowiecie się jakie warunki musi spełnić przyszła rodzina zastępcza, jak działa system pieczy zastępczej oraz jaką pomoc rodzina zastępcza może uzyskać.

Jeśli pragniesz zostać rodziną zastępczą, chcesz podarować dzieciom w potrzebie ciepły i bezpieczny dom, w którym nie ma przemocy ani alkoholu, a każdy dzień zaczyna się od uśmiechu, zachęcamy do kontaktu z naszym Ośrodkiem!

Kontakt

Adres

Sosnowiec, ul. 3 Maja 33

Godziny pracy

Pn. 7:30 - 18:00; Wt.-Czw. 7:30 - 15:30; Pt. 7:30 - 13:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
ul. 3 Maja 33 Sosnowiec
Tel. 32 296 22 81 lub 695 140 913
E-mail: dr@mopssosnowiec.pl